Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją krajobrazową dwóch szlaków rowerowych w gminie Suchy Las. Założeniem wizualizacji jest graficzna prezentacja ukształtowania terenu wzdłuż trasy szlaków za pomocą profili hipsometrycznych i naniesionych na nie fotografii i filmów obrazujących poszczególne miejsca i odcinki trasy. Oprócz nachylenia terenu, profile ukazują rodzaje terenu (lasy, pola, łąki oraz tereny zabudowane) wraz z informacją o rodzaju dróg (asfaltowa, gruntowa, polna lub leśna czy pozbrukowa).

Szlaki wytyczono z myślą o bezpieczeństwie rowerzystów, głównie drogami polnymi, leśnymi czy gminnymi o małym natężeniu ruchu, a ich połączenie pozwala na pokonanie odcinka Chludowo - Suchy Las - Biedrusko bez konieczności wjazdu na poligon.

Trasa Suchy Las - Radojewo - Łysy Młyn - Biedrusko

Start przy pętli przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, dalej ulicami: Strażacką, Leśną, Meteorytową, Polarną, Morenową aż do Moraska, dalej ul. Poligonową aż do ścieżki rowerowej w Radojewie, która prowadzi do samego Biedruska.

Trasa Suchy Las - Chludowo (wzdłuż znakowanego w terenie szlaku żółtego)

Start przy pętli przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, dalej ul. Krokusową, droga polną do ul. Kalinowej, Pawłowickiej, wzdłuż poligonu do Złotkowa i Rezerwatu Gogulec, dalej drogą polną aż do Chludowa.

Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko w gminie Suchy Las II etap” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wizualizacja krajobrazowa
TRASY ROWEROWEJ: SUCHY LAS - CHLUDOWO

mapa