Logo
Wydrukuj tę stronę

Przedszkole naszych marzeń w BiedruskuGmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.: Przedszkole naszych marzeń w Biedrusku”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Głównym celem projektujest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego i upowszechnienie go wśród dzieci 3 i 4-ro letnich na terenie Biedruska znajdującego się w gminie wiejskiej Suchy Las, poprzez stworzenie 25-ciu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkół im.7PSK Wlkp. w Biedrusku i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy: od 01.09.2018 r do 31.08.2019, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w nowym oddziale przedszkolnym w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 360 096,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 306 082,11 zł


© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności