TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Ważne (543)

Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostateczny termin mija 30 listopada


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji na specjalnym formularzu, którego wzór uchwaliła Rada Gminy Suchy Las – w załączniku. Oprócz wpisania danych identyfikacyjnych składającego i jego nieruchomości – na formularzu deklaracji dokonuje się wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty miesięcznej wynosi obecnie 10 zł od osoby na miesiąc – w przypadku, gdy odpady na terenie nieruchomości zbierane i oddawane będą w sposób selektywny. W przypadku, gdy mieszkaniec nie będzie prowadzić segregacji odpadów – stawka miesięczna od osoby wynosi 18 zł.
Deklaracje roznoszone są przez pracowników Urzędu Gminy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w terminie od 4 do 13 listopada 2013 r. Istnieje możliwość „od ręki” wypełnienia deklaracji i za pośrednictwem osoby, która ją przyniosła – dostarczenia do Urzędu Gminy. W przypadku, gdy we wskazanym terminie (z różnych względów) deklaracja nie trafi do właściciela nieruchomości zamieszkałej można ją pobrać samodzielnie od Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osiedla, w Urzędzie Gminy Suchy Las, z załącznika. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suchy Las w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2013 r.
Czytaj dalej...

Film adresowany nie tylko do organizacji pozarządowych


Portal organizacji pozarządowych
ngo.pl przygotował krótki, animowany film zatytułowany: "Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?". Film obala mit, że organizacje pozarządowe żyją z samych darowizn i informuje, że mogą też legalnie zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe. Nie wszystkie organizacje wiedzą, że mogą to robić, nie zawsze też wiedzą, jak zarabiać zgodnie z prawem. To film jednak dla każdego - nie tylko dla organizacji. Skierowany jest także do osób, które są odbiorcami ich działań.

Czytaj dalej...

Jutro w Suchym Lesie odbędą się krajowe ćwiczenia taktyczno-specjalne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 23 października br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaplanowało krajowe ćwiczenia taktyczno - specjalne, pod nazwą "RENEGADE - KAPER 13/11". W związku z tym po otrzymaniu sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego na budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie zostaną włączone syreny alarmowe, celem sprawdzenia systemu wykrywania i ostrzegania na wypadek zagrożenia działaniami terrorystycznymi.

Czytaj dalej...

Korzystaj z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania dla mieszkańców - SISMS


Dzięki rejestracji w systemie możesz otrzymywać wiadomości na swój telefon z informacjami o: zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, skażenia, katastrofy; konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów; awariach: wody, prądu, gazu; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych; imprezach kulturalnych i sportowych; terminach płatności podatków i opłat lokalnych; innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy.

Czytaj dalej...

15 PAŹDZIERNIKA MIJA KOLEJNY TERMIN PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, że 15 października br. upływa termin wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi we wrześniu i październiku.  Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje wnoszą je na numery subkonta bankowego, które zostały im przesłane w pismach i na które dokonywali wpłat za lipiec i sierpień.
Czytaj dalej...

Wnioski do budżetu do 15 września!


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2010 r. radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych, przedstawiciele gminnych osób prawnych, mieszkańcy oraz przedstawiciele jednostek pozarządowych mogą przedkładać Wójtowi Gminy wnioski do projektu budżetu na rok następny w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

sobota, 24 sierpnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności