TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na Osiedlu Grzybowym – korzystamy z dróg bardzo ostrożnie

Od 28 stycznia wjazd z ul. Złotnickiej na ul. Sosnową będzie zamknięty. Zmiana ta zostaje wprowadzona w ramach nowej organizacji ruchu, która, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, uspokojenia dużych natężeń ruchu na osiedlu, wyeliminowania z niego ruchu tranzytowego, a także systemowego ograniczenia prędkości do 30 km/h przez poruszające się po osiedlu pojazdy.

Zmiana organizacji ruchu wymaga od kierowców zachowania szczególnej ostrożności i uwagi. Co prawda do tej pory Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń, ale w takiej sytuacji nie trudno o stłuczkę. Nie jeździmy zatem na pamięć, zwracajmy uwagę na znaki pionowe i poziome.Co zostało zmienione i na co należy uważać

TRZY GŁÓWNE ZMIANY!


Znaki D48
informujące o zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach zostały umieszczone przy wszystkich wlotach na Osiedle Grzybowe, czyli od strony ulic Muchomorowej i Sosnowej.
Znaki B43
także znajdują się przy wlotach na Osiedle Grzybowe. Oznaczają one wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku, czyli 30 km/h.


Znaki  P-14
  (poziome) wrysowane w jezdnię znajdują się na terenie osiedla i informują nas, że znajdujemy się przy skrzyżowaniu, gdzie obowiązuje zasada prawej strony.

Znak  P-14 oznacza linię warunkowego zatrzymania złożoną z prostokątów, która wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Co ważne, jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania równorzędnego zatrzymujemy się przed linią warunkowego zatrzymania. Zgodnie z przepisami, znak P-14 umieszcza się oddzielnie na każdym pasie ruchu.ZASADA PRAWEJ STRONY

Na Osiedlu Grzybowym na skrzyżowaniach dróg równorzędnych ze znakami P-14, pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Czyli na takim skrzyżowaniu jesteśmy zobowiązani zachować szczególną ostrożność i mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony, a jeżeli skręcamy w lewo – również jadącemu z przeciwka na wprost lub w prawo.

STREFA ZAMIESZKANIA


Nie wszędzie jednak na skrzyżowaniach równorzędnych na Osiedlu Grzybowym obowiązuje zasada prawej strony. Nie ma jej w przypadku skrzyżowań, gdzie na wlotach dróg równorzędnych znajdują się znaki informujące o końcu strefy zamieszkania. Wówczas przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania ze znakiem D-41, kierujący pojazdem jest włączającym się do ruchu i opuszczając strefę zamieszkania musi on ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
W tym przypadku miejsce zatrzymania dla pojazdu wyjeżdżającego ze strefy zamieszkania, w celu ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, wyznacza znak P-7a – linia krawędziowa przerywana.Warto przy tej okazji przypomnieć, że w strefie zamieszkania, o której informuje znak D-40, obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego takie jak: pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku), obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, wolno parkować jedynie w miejscach tylko do tego wyznaczonych

PARKOWANIE


W ramach zmiany organizacji ruchu uporządkowane zostały zasady parkowania pojazdów na terenie całego Osiedla Grzybowego. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach oznaczonych znakiem D-18. Natomiast tam, gdzie wyznaczone są zatoczki do parkowania, w wielu miejscach oprócz znaku D-18 znajdują się także tabliczki podznakowe, wskazujące sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Należy również zaznaczyć, że zatoczki do parkowania objęte zostały projektem zmiany organizacji ruchu i podlegają one zarządcy, którym jest Gmina.
SPOWALNIACZE RUCHU

Zmiany objęły również progi zwalniające. W niektórych miejscach zostały zlikwidowane, w innych jak na przykład na ul. Jaskółczej – doprojektowane. Niektóre wymagały przeniesienia lub modyfikacji, by odpowiadały obowiązującym przepisom.  Generalnie przy tej okazji postawiono na wyniesione przejścia dla pieszych, wprowadzono bardzo dużo elementów odblaskowych. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz spowolnić ruch na Osiedlu Grzybowym.

INFORMACJA

Na ulicach Złotnickiej i Obornickiej (przy skrzyżowaniach: w kierunku Poznania ulic Złotnickiej i Obornickiej; w kierunku Obornik ulic Złotnickiej i Czołgowej) zostały ustawione żółte tablice informacyjne o zmianie organizacji ruchu na os. Grzybowym i zamknięciu wjazdu z ulicy Złotnickiej w ul. Sosnową.

PODSUMOWANIE

W projekcie zmiany organizacji ruchu dla Osiedla Grzybowego zostały uwzględnione wnioski mieszkańców, przedstawione podczas ostatnich spotkań i debat publicznych. Co ważne, podczas fizycznego wdrażania projektu brane były także pod uwagę głosy z zewnątrz.  Referat Komunalny Urzędu Gminy natychmiast reagował na sygnały mieszkańców i na miejscu korygował ustawienie znaków, tak by było ono zgodne z przepisami ale nie utrudniało komunikacji na terenie osiedla.

WERYFIKACJA

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, nowa organizacja ruchu na Osiedlu Grzybowym zostanie poddana monitoringowi.  Przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu wraz z analizą prędkości. W przypadku niezadowalającego wyniku, Gmina posiada alternatywne rozwiązania dla poszczególnych ulic, które zostały wstępnie omówione z nadrzędnymi organami. Ponadto po pierwszym kwartale tego roku odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione wyniki badań i w zależności od ich rezultatu ewentualne alternatywne rozwiązania. Nowa organizacja ruchu ma bowiem służyć mieszkańcom!

Ostatnio zmienianywtorek, 22 styczeń 2019 14:34
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

wtorek, 10 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności