TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Umowa na ponad 7 mln zł dofinansowania podpisana

Cannot find Węzeł-przesiadkowy-w-Złotnikach subfolder inside /home/gangkhar/public_html/suchylas.pl/images/Węzeł-przesiadkowy-w-Złotnikach/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.36

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentem wsparcia została m.in. Gmina Suchy Las, którą reprezentował Wójt Grzegorz Wojtera. Oprócz Wójta z ramienia Gminy w spotkaniu uczestniczyli: Prezes ZKP Edward Miśko, Skarbnik Monika Wojtaszewska oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Rafał Urbaniak.

Beneficjent: Gmina Suchy Las

Oś priorytetowa 3 "Energia"

Działanie 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska"

Poddziałanie 3.3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach  ZIT dla MOF Poznania"

Tytuł Projektu: „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła"

Gmina Suchy Las będzie realizowała przedmiotowy projekt w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las sp. z 0.0.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 9 623 075,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 8 603 717,61 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 313 159,96 zł

Poziom dofinansowania Projektu: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 04.07.2016 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2017 r.

Opis przedmiotu projektu

(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)
Głównymi zadaniami w ramach projektu będą:

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule „Zaprojektuj i wybuduj". Węzeł będzie wyposażony w parking typu P&R z 70 miejscami postojowymi wraz z 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych, w parking typu B&R z 30 miejscami postojowymi plus stojaki rowerowe, zatokę K&R (aby dać możliwość bezpiecznego pozostawienia lub odebrania pasażerów na i z dworca), trasy dojazdowe autobusu (ulice Dworcowa, Pawłowicka i Łagiewnicka) oraz ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe (wzdłuż wskazanych ulic). Dodatkowo zostaną zainstalowane elementy systemu zarządzania i organizacji ruchu - 1 tablica multimedialna dostarczająca dynamicznej informacji w czasie rzeczywistym o odjazdach kolejnych autobusów, a także inne przydatne informacje.

2. Zakup taboru niskoemisyjnego. Tabor autobusowy zostanie zakupiony przez Partnera projektu - Zakład Komunikacji Publicznej sp. z 0.0., który na mocy porozumień z Zarządem Transportu Miejskiego - jednostką budżetową Miasta Poznania realizuje usługi transportu zbiorowego na terenie gminy Suchy Las. Nowy tabor przez niego będzie też administrowany. Zakup 4 nowych autobusów wiąże się z wycofaniem z użytku 4 innych, dotychczas używanych maszyn w 2017 roku.

3. Promocja i informacja projektu. Planowana promocja będzie skierowana do następującej grupy docelowej: mieszkańcy gminy i gmin sąsiednich, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby dojeżdżające do pracy. Celem będzie zachęcenie grupy docelowej do:

 • korzystania z alternatywnych źródeł transportu w postaci roweru, kolei, autobusów,
 • pozostawienie przez osoby dojeżdżające do pracy oraz pozostałych mieszkańców
  własnych samochodów na parkingach P&R,
 • wyboru roweru zamiast samochodu jako środka komunikacji oraz ścieżki pieszo-
  rowerowe dające warunki do uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu na
  świeżym powietrzu,
 • korzystania z komunikacji zbiorowej także przez niepełnosprawnych.

Cel projektu

(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)

Najważniejsze problemy, dla których podjęto projekt, to duży udział autobusów niespełniających normy EUR06 w taborze ZKP - spółki realizującej usługę transportu zbiorowego (20 autobusów), mało wykorzystana linia kolejowa nr 354 Poznań - Piła, brak węzłów przesiadkowych, brak parkingów przy dworcu, duża kongestia transportowa na styku z Miastem Poznaniem, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, niski poziom integracji systemu transportu publicznego. Proponowany projekt rozwiązuje te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego, w tym gminy Suchy Las oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze gminy, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych .i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Cele szczegółowe projektu:
 • - wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego,
 • - zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • - zmniejszenie wykorzystywania samochodów osobowych w gminie Suchy Las,
 • - lepsza integracja gałęzi transportu i zwiększenie intermodalności transportowej,
 • - niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie w pojazdach komunikacji publicznej,
 • - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 • - lepsze zarządzanie energią,
 • - podniesienie atrakcyjności powiatu poznańskiego Gminu Suchy Las jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
 • - zwiększenie komfortu podróży,
 • - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • - zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę środowiska, w szczególności redukcja dwutlenku węgla w atmosferze.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 marzec 2017 14:57
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 21 maja 2018 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB