TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Fundusze krajowe

Fundusze krajowe pozyskane przez Gminę Suchy Las

Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań mających na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11, poprzez założenie stałych stref inaktywacji biogenów na rowie Wa-11 w następujących miejscach:

- za urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Muchomorowej,
- przy ul. Saneczkowej – w rejonie przepustu pod ul. Szkółkarską,
- za zbiornikiem przy ul. Borówkowej,
- za zbiornikiem przy ul. Złotnickiej,
- za torami kolejowymi,
oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych, w rejonie ul. Borówkowej w Suchym Lesie i w rejonie ul. Złotnickiej w Złotnikach.

W II etapie były kontynuowane prace mające na celu odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł, kwota dotacji wyniosła 16 605,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. ChludowskiegoPrzedsięwzięcie pn.: „Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chludowskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

W ramach przedsięwzięcia wykonano czynności polegające na przeprowadzeniu badań jeziora Glinowieckiego, w szczególności badań jakości wody, oceny jakości ekosystemu, określeniu kierunków działań  naprawczych oraz kierunków działań  mających na celu optymalizację jego funkcjonowania. Na podstawie ekspertyzy dokonano zarybienia jeziora Glinowieckiego i jeziora Chludowskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 18 900,00 zł, kwota dotacji wyniosła 15 000,00 zł.Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu Gminy zakupiono rodziny pszczele i sprzęt pszczelarski (m. in.: ule, węzę pszczelą, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, odstojnik, stół, ramki, podkarmiaczkę i odzież ochronną).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 42 215,29 zł, kwota dotacji wyniosła 40 104,00 zł, a kwota beneficjenta końcowego – 2 111,29 zł.
Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl


W ramach przedsięwzięcia dokonano ponownego skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek i publikacje w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 995,00 zł, kwota dotacji wyniosła 7 595,25 zł.


Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy LasPrzedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań ograniczających ładunek biogenów w rowie Wa-11 oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych w rejonie ulic Borówkowej, Saneczkowej, Złotnickiej i Muchomorowej oraz za torami kolejowymi.

Kontynuowane od wielu lat działanie pozwala na odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł., kwota dotacji wyniosła 33 200,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

W ramach przedsięwzięcia zakupiono aparat powietrzny i wentylator oddymiający dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie, agregat prądotwórczy dla OSP w Suchym Lesie, motopompę pływającą i wentylator oddymiający dla OSP w Zielątkowie oraz urządzenie tnąco-gaśnicze COBRA i kompresor wysokociśnieniowy dla OSP w Golęczewie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 246 600,10 zł., kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych.

 

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.www.wfosgw.poznan.pl 

 

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu gminy zakupiono rodziny pszczele, ule, ramki i węzę pszczelą.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 24 604,50 zł. kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych. 

Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
 
W ramach przedsięwzięcia zakupiono motopompę pożarniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie i kamerę termowizyjną dla OSP w Suchym Lesie.
Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 41 646,74 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

W ramach przedsięwzięcia dokonano skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek, plakatów i publikacji w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 6 150,00 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

Radosna Szkoła 2014

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna Szkoła 2013

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna Szkoła 2012

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmował modernizację placu zabaw w Golęczewie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna Szkoła 2011

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 22 440,00 zł., kwota dofinansowania to 6 004,00 zł.

Radosna Szkoła 2010

 

 

  

 

 

 

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 14 468,70 zł., kwota dofinansowania to 6 169,00 zł.

Radosna Szkoła 2009

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Suchym Lesie i Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 55 500,00 zł., kwota dofinansowania to 30 000,00 zł.

Wyposażenie nowo powstającego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program – Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania związanego z wyposażeniem nowo powstałego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu CKiBP może sprawnie funkcjonować. 

Umowę zawarto 23.05.2013 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 384 363,04 zł., natomiast kwota dofinansowania to 200 000,00 zł.

Budowa boiska piłkarskiego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie

 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na realizację zadania związanego z budową nowego boiska sportowego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu, to  ponad 2 600 000,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 650 000,00 zł.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

Budowa basenu

 
 
 
 
 
 
 
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania związanego z budową basenu.

Kwota dofinansowania to 2 000 000,00 zł.

Budowa podłączeń kanalizacyjnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Suchy Las, Chludowo, Złotniki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach Programu wykonano 62 przyłącza o łącznej długości ok. 1,31 km, z terenu następujących jednostek: Suchy Las, Chludowo, Złotniki. Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 147 962,00 zł brutto i przekazywana jest przez NFOŚiGW Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji zadania.

Całkowita wartość projektu to 328 807,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 147 962,00 zł.

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 03 styczeń 2018 11:49
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

wtorek, 20 listopada 2018 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności