Logo
Wydrukuj tę stronę

Herb gminy

Herb_Suchy_LasHerb Gminy Suchy Las wyobraża: w polu czerwonym krzyż maltański biały, pod nim ułomek czarnej gałęzi o żółtych końcach, z czterema żółtymi liśćmi dębu i dwoma żółtymi owocami (żołędziami). Biało-czerwone barwy są nam szczególnie bliskie ze względu na ich tożsamość z barwami narodowymi. Dodajmy do tego ich symbolikę, w takim zestawie oznaczającą odwagę, kiedy oddzielnie - biel (srebro) to czystość, uczciwość, a czerwień - służba ojczyźnie, a otrzymamy znakomite uzasadnienie dokonanego wyboru. Podobnie czerń ze złotem - to dostojeństwo i starożytność pochodzenia, gdy osobno - złoto to szlachetność i poważanie, czerń zaś - bogactwo i stateczność. Powiedzmy, że to piękne cechy współczesnych mieszkańców Suchego Lasu, symbolizowanych przez owoce dębu.

 


FLAGAPrzy tworzeniu flagi dla podmiotu, dysponującego już swoim herbem, najczęściej stosuje się zestaw barw odpowiadający kolorystyce owego herbu. Tu wybrano jako podstawową barwę płata kolor żółty. Pamiętając jednakże o związkach Gminy w przeszłości, które zaważyły na doborze przyjętych godeł, w żółty prostokąt flagi wcięto czerwony trójkąt (symbol doskonałości) z białym krzyżem joannitów. Choć nie jest to zatem flaga, która by powtarzała jakąś używaną przez kawalerów maltańskich, bo te są przecież pod ochroną prawa, to i tak wyraźnie przypomina, komu Gmina Suchy Las tak wiele zawdzięcza. Jej opis weksylologiczny brzmi: płat żółty z czerwonym trójkątem przydrzewcowym, na którym biały krzyż maltański; proporcje płata 5 : 8. To ostatnie stwierdzenie zapobiega podawaniu wymiarów, które mogą być przecież różne w zależności od przeznaczenia flagi, natomiast zabezpieczają przed zmianą istotnych proporcji. Przy czym z podanych wartości, pierwsza odnosi się do szerokości (bok krótszy), a druga do długości, odpowiadając powszechnie przyjętym proporcjom wzorowanym na polskiej fladze państwowej. Pamiętajmy, że dla tej ostatniej, dla flagi Rzeczypospolitej, zawsze jednak będzie pierwsze miejsce. Jeżeli wywiesimy razem obie flagi - państwową i gminną, to dla patrzącego na wprost, państwowa będzie na maszcie lewym, a gminna na prawym. To właśnie przypomina etykieta flagowa. Podobnie będzie z herbem Gminy - jeżeli wystąpi w towarzystwie herbu Rzeczypospolitej, zawsze zawiesimy go poniżej Orła Białego.

Wzory opisanych znaków wykonał znakomity grafik poznański Jerzy Bąk, twórca współczesnej wersji herbu miasta Poznania, uznanej za przykładową dla tego typu opracowań. W przyjętych znakach utrwalona została wspaniała przeszłość tej ziemi, świadectwo 600 lat związków z kawalerami maltańskimi. Oni zawsze pomagali innym. Te rycerskie związki zobowiązują.

Prace nad herbem Gminy i jej flagą nie byłyby tak owocne, gdyby nie opracowania dotyczące historii Gminy Suchy Las, życzliwie użyczone autorowi założeń heraldycznych i weksylologicznych, a zarazem autorowi tego szkicu, przez p. Zenona Pilarczyka. Składam za nie serdeczne podziękowania.
Tadeusz Jeziorowski


 

Ostatnio zmienianyśroda, 01 czerwiec 2016 14:55
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności