TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Środowisko (117)

Biokompostownia

Stowarzyszenia Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu oraz Moraska działają wspólnie w sprawie oprotestowania lokalizacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych – biokompostowni. Wójt gminy Suchy Las wyraził swoje stanowisko dotyczące przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odwołując się w dniu 8 czerwca 2010 r. od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r. (o znaku: OS.V/7684-79/10) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu na dz. nr 245/5 ark. 37 obr. Morasko oraz wnosząc zażalenie na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2010 r. (znak: RDOŚ-30-OO.I-66190-496/10/ws) w którym ww. organ wyraża opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również na Postanowienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 maja 2010 r. (znak: OS.V/7684-79/10) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej...

Informacja w sprawie aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”


Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przystąpił do aktualizacji Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”. W związku z powyższym mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wnoszenia uwag i propozycji zmian do Regulaminu w formie pisemnych wniosków, w terminie od 15 do 25 września 2014 r. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.suchylas.pl w zakładce ochrona środowiska.

Czytaj dalej...

Z okazji Dnia Drzewa, które przypada 10 października Aquanet organizuje konkurs dla grup przedszkolnych

 

 

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie przedszkola znajdujące się na obszarze, gdzie Aquanet świadczy swoje usługi. W ramach konkursu dzieci mają wspólnie w swojej grupie stworzyć z dowolnych materiałów i dowolną techniką drzewo. Grupa przedszkolna, która przyśle najciekawszą pracę konkursową wygra prawdziwe drzewko, do posadzenia w przedszkolnym ogródku. Laureaci konkursu ponadto wezmą udział w ufundowanych przez Aquanet zajęciach edukacyjnych o drzewach przeprowadzonych na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.

Czytaj dalej...

Konkurs „Drewno jest wspaniałe” termin do 5 września

Przypominamy o konkursie zorganizowanym z okazji jubileuszu 90‐lecia funkcjonowania Lasów Państwowych. Konkurs ten poprzedza wystawa czasowa pod tym samym tytułem eksponowana w Ośrodku Edukacji „Łysy Młyn” przy Nadleśnictwie Łopuchówko. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić miłośników drewna, a zwłaszcza uczniów, studentów, artystów i rzemieślników oraz hobbystów do tworzenia dzieł użytkowych w tym wdzięcznym materiale i zapewnić prezentację prac na wystawie pokonkursowej oraz we własnych wydawnictwach.
Czytaj dalej...

Monitoring jakości wód deszczowych. Najnowsze badania.

 

W związku z prowadzonym przez Gminę Suchy Las monitoringiem jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy tzw. „rowem złotnickim” (rów Wa-11) – niniejszym pragnę poinformować o najnowszych wynikach badań prób wody.

Próby wody zostały pobrane (18 czerwca oraz 4 lipca) i przeanalizowane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Czytaj dalej...

Badania wód w rowie złotnickim

Z tegorocznych badań wykonanych na zlecenie Gminy Suchy Las przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wynika, że w wodzie płynącej w tzw. „rowie złotnickim” ścieki bytowe nie występują. Zawartość fosforanów jest poniżej granicy oznaczalności wynoszącej 0,1 mg/l, a bakterie E.coli występują w ilościach śladowych (na terenie gminy Suchy Las w badanych próbach było od 0 do 5 bakterii na 100 ml badanej wody). Podejmowane przez Urząd Gminy działania mające na celu poprawę jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy Suchy Las przynoszą zamierzony skutek.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

sobota, 24 sierpnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności