TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu programów ochrony środowiska przed hałasem

Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych powiatu poznańskiego i wojewódzkich oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa:


Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 799 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1, pkt. 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje iż, przystąpił do opracowywania projektu:
1. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego - do pobrania tutaj
2. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023 - do pobrania tutaj

Wersje elektroniczne ww. Projektów znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Ogłoszenia 2018”.

Wersje papierowe ww. Projektów dostępne są w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1045, w godzinach pracy Departamentu.
 
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:
1. pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) – formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu;
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu;
3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.
 
Konsultacje społeczne, w ramach których można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski odbywają się w terminie od dnia 5 lipca do dnia 26 lipca 2018 r. włącznie.
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu ww. Projektów, nie są zobligowane do podawania swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 
Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w niżej wymienionych terminach odbędą się spotkania informacyjne w ramach konsultacji społecznych dla poszczególnych odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich
 
Spotkania informacyjne w ramach procedury udziału społeczeństwa odbędą się:
 
12.07.2018 r. godz. 12.00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala posiedzeń II
 
13.07.2018 r. godz. 11.00
Starostwo Powiatowe w Koninie,
al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, Sala nr 252


Cała treść ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania projektu programów do pobrania z załącznika. 
Ostatnio zmienianyczwartek, 05 lipiec 2018 14:27
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

czwartek, 21 lutego 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności