Logo
Wydrukuj tę stronę

Na terenie gminy prowadzone będą badania geofizyczne

Firma Geofizyka Toruń S.A. zawiadamia, że w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. prowadzić będzie badania geofizyczne (prace sejsmiczne) w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.


Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych: 14/2001/Ł Pniewy-Stęszew, 3/2019/Ł Szamotuły-Poznań Północ, wydanych przez Ministra Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi oraz w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art. 85a znowelizowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Badania polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane sa mechanicznie przez zestaw 4 pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach, w których użycie pojazdów wibrosejsmicznych będzie niemożliwe przy użyciu materiałów wybuchowych. Na obszarach wodnych wzbudzanie dokonywane będzie za pomocą sprężonego powietrza (tzw. air-gun). Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami.

W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 144-152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126).
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności