Logo
Wydrukuj tę stronę

Oświadczenie Rady Gminy Suchy LasOświadczenie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Biedruska. 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr XXXIX/344/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 113 poz. 3060), uchwały nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska oraz § 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XIV/120/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. nr 153 poz. 2900, ze zm.), Rada Gminy Suchy Las przyjmuje następujące oświadczenie:
 
§1.
 
Rada Gminy Suchy Las, w wyniku prawidłowo przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w zakresie określonym w uchwale nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska stwierdza, że mieszkańcy osiedla Biedrusko obecni podczas zebrania konsultacyjnego w dniu 18 września 2018 r. w tajnym głosowaniu opowiedzieli się w zdecydowanej większości za tym, aby to Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Biedrusku była zarządcą cmentarza w tej miejscowości.  
 
§2.
 
Niniejsze oświadczenie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Gazecie Sucholeskiej oraz na stronie internetowej Gminy Suchy Las.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 24 październik 2018 14:32
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności