Logo
Wydrukuj tę stronę

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

  Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja na rok szkolny 2018/2019 (ważny od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.). Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą umieszczenia i rozesłania informacji (bezwzględnie poprzez e-dziennik) o możliwości przyznania uczniom prawa do bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

UWAGA: uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las. To Państwo macie możliwość weryfikacji tych informacji w pierwszej kolejności. Bardzo prosimy o przestrzeganie zapisów tego punktu uchwały oraz o wypełnienie wszystkich pustych miejsc na wniosku.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:
1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – WNIOSEK PRZESŁANY JAKO ZAŁĄCZNIK DO E-MAIL.
2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 14.09.2018r.!

Przypominamy harmonogram na podstawie uchwały Rady Gminy:
- nabór wniosków i oświadczeń w sekretariatach Szkół w dniach od 3.09.2018r. do 14.09.2018r.
- 19.09.2018r. zbiór wszystkich kart PEKA do naładowania z placówek oświatowych (Chludowo, Suchy Las oraz Biedrusko).
- do 19.10.2018r. „nabicie” kart PEKA i zwrot do placówek oświatowych. Do tego dnia dzieciaki na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!   

© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności