TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Uzdolnieni uczniowie mogą ubiegać się o wsparcie

uczen

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, będący Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL, odbędzie się w dniach od 24 października do 22 listopada br. włącznie.

Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom szczególnie uzdolnionym, napotykającym na bariery o charakterze ekonomicznym. W roku szkolnym 2012/2013 wsparciem finansowym zostanie objętych 500 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o charakterze szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych), których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 określa Regulamin Stypendialny, dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu: www.efs.wup.poznan.pl. zakładka: Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Oddziału Projektów Własnych WUP w Poznaniu panią Agnieszką Młodzińską, pod numerem telefonu 61 846 38 01 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Last modified onFriday, 16 November 2012 13:40
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

wtorek, 28 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności