TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 141/2013

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 25.07.2013 r.

 


w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: wypoczynek dzieci i młodzieży.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy Suchy Las:

Organizacja obozu w górach dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las z programem edukacji muzycznej wykorzystującym flażolet.

 2. Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na samodzielnym stanowisku ds. zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych.

 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 141 /2013

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 25.07.2013 r.

 

 

 

Środki finansowe przeznaczone na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy Suchy Las:

 

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota

 

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania

ul. Druskiennicka 32

60-476 Poznań

Organizacja obozu w górach dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las z programem edukacji muzycznej wykorzystującym flażolet

 23 000,00 zł

 

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

Read more...

Już w sobotę I Sucholeska Dziesiątka Fightera o Puchar Wójta

  • Published inSport

Opis sytuacyjny przebiegu I Sucholeskiej Dziesiątki Fightera o Puchar Wójta. Termin i miejsce: 22 czerwca 2013 r., Suchy Las. Godzina startu: 11:00.
Harmonogram:
8:00 – Otwarcie Biura Zawodów, 10:50 – Zebranie uczestników biegu na ul. Szkolnej 20, 11:00 – Start Biegu, 13:00 – Dekoracje Zwycięzców, 14:00  - Zakończenie Imprezy. W związku z organizacją biegu, na czas jego trwania zostaną zamknięte ulice dla ruchu pojazdów. Nastąpią również zmiany w kursowaniu autobusów. Szczegóły w dalszej części informacji.

Read more...

Mogą wystąpić utrudnienia w ruchuPo raz pierwszy w Suchym Lesie 22 czerwca zostanie zorganizowana wielka impreza sportowa dla amatorów biegania w każdym wieku. Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter” organizuje „I Sucholeską Dziesiątkę Fightera o puchar Wójta”. W związku z imprezą, która zostanie przeprowadzona na ulicach Suchego Lasu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 8 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności