TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Ważne (553)

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Suchym Lesie na ul. Szkolnej

objazd

Zakład Drogowy Antczak Mirosław Antczak informuje o planowanych na dzień 19 i 20 października br. robotach drogowych na ul. Szkolnej w Suchym Lesie. Prace wykonywane będą na zlecenie Gminy Suchy Las. Z uwagi na wymianę nawierzchni (1 pas) na odcinku od ul. Sucholeskiej do wjazdu do galerii handlowej, ulica Szkolna zostanie częściowo zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

- Odcinek zamknięcia: od ul. Sucholeskiej do ul. Poziomkowej.
- Czas zamknięcia: od godz. 20.00 dnia 19.10.2012 r. (piątek) do ok.godz. 10.00 dnia 20.10.2012 r. (sobota).

Read more...

Dni Ubezpieczonego w ZUS

zus

Jesteś pracownikiem? Nie wiesz, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki? Planujesz wyjechać do pracy za granicę? Zastanawiasz się, jak sprawdzić składki w OFE? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas Dni Ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowanych zapraszamy od 8 do 12 października br. do placówek ZUS na terenie całej Polski.

Read more...

Zapraszamy Mieszkanki gminy na bezpłatne badania mammograficzne

badanie

ZAPRASZAMY Mieszkanki Gminy Suchy Las w wieku 40-49 lat na bezpłatną mammografię, która odbędzie się: 08 i 26 października 2012 r., w godzinach 9.00-18.00 w Suchy Lesie, przy Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Poziomkowej 11. Na konsultację proszę zabrać dowód osobisty!!!
Zapisy na badania przyjmuje: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów: 61 855 75 28, 61 851 30 77, infolinia 800 160 168. Liczba miejsc ograniczona! Wszystkie badania finansowane są z budżetu Gminy Suchy Las.

 

Read more...

Podział gminy Suchy Las na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XXVI/238/12 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Suchy Las na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), oraz art. 417, art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Suchy Las na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2.
Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 4.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

GRANICE OKRĘGÓW

Read more...

UWAGA! W Suchym Lesie objazdy

objazd

W związku z planowanym na dzień 24 września tego roku rozpoczęciem remontu ul. Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie, informujemy że remontowany odcinek na odcinku od ronda przy ul. Poziomkowej do ul. Borówkowej zostanie wyłączony z ruchu. Pojazdy kierowane będą objazdem – ulicami: Poziomkową, Szkółkarską, Borówkową, zgodnie z dołączoną mapką. Na remontowanym odcinku ul. Powstańców Wlkp. zmianie ulegnie także trasa przejazdu autobusu ZKP.

Read more...

Konkurs na najlepszy „Bambrzok”

ciasto

Naturalnie dookoła Poznania, to nowy produkt turystyczny powiatu poznańskiego. W ramach produktu chcemy proponować naturalne, regionalne smaki. Jednym z nich jest zapomniany, a bardzo interesujący placek ziemniaczany, wypiekany na blasze zwany Bambrzokiem. Był on bardzo popularny i chętnie jadany na podwieczorek w XIX w. Aby przywrócić pamięć o tej zapomnianej potrawie Powiat Poznański organizuje konkurs na najlepszy „Bambrzok”. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne do udziału w konkursie.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

czwartek, 12 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności