TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Dni Gminy Suchy Las już w najbliższy weekend!

Już w najbliższy weekend odbędą się jubileuszowe Dni Gminy Suchy Las - od 20 lat świętujemy nadanie gminie Suchy Las herbu, flagi i pieczęci. Jak co roku z tej okazji odbędzie się pełen atrakcji festyn oraz liczne koncerty. Na scenie podczas tegorocznych Dni Gminy pojawią się grupy artystyczne z gminy Suchy Las, Jacek MEZO Mejer z gośćmi, Robert Wojciechowski BAND oraz gwiazda wieczoru - zespół KULT. 

Dużo działo się będzie już od godz. 9:00 w sobotę - wtedy na boisku przy SP1 rozpocznie się I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców oraz Akcja Poboru Krwi, która będzie miała miejsce w CKiBP. O godz. 15:00 ruszy strefa rekreacyjno-gastronomiczna, a w niej m.in. atrakcje przygotowane przez partnerów imprezy - konkursy, warsztaty, strefa wikliniarstwa, handlowa. Na boiskach przy ul. Poziomkowej atrakcje sportowe przygotują stowarzyszenia z terenu gminy. 

Podczas tegorocznych Dni Gminy oficjalną inaugurację będzie miała Ogólnopolska Karta Seniora, a pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielać informacji na jej temat. Za zakończenie imprezy odbędzie się pokaz laserowy. 

W niedzielę natomiast zapraszamy na Mszę św. w intencji mieszkańców gminy do kościoła parafialnego w Suchym Lesie. Szczegółowy program oraz Regulamin strefy rekreacyjno-gastronomicznej znajduje się poniżej.

W sobotę uruchomione zostaną dodatkowe, bezpłatne autobusy z Chludowa i Biedruska dla osób udających się na Dni Gminy do Suchego Lasu:

Godziny odjazdów autobusów 15 czerwca:
- Biedrusko g. 15.30 – Suchy Las g. 16.00
- Biedrusko g. 16.30 – Suchy Las g. 17.00
- Suchy Las g. 20.30 – Biedrusko g. 21.00
- Suchy Las (odjazd po pokazie laserowym) – Biedrusko
- Chludowo g. 16.20 – Zielątkowo g. 16.30 – Golęczewo g. 16.35 – Złotkowo g. 16.40 – Złotniki Wieś g. 16.45 – Złotniki Osiedle g. 16.50 – Suchy Las g. 17.00.
- Suchy Las (odjazd po pokazie laserowym) - Chludowo

Autobus z Chludowa będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach (na których będą stali ludzie jadący na Dni Gminy). Autobus ten będzie miał wyświetlony napis "Dni Gminy” lub „ZKP Suchy Las". Odjazd z Biedruska ze starej pętli autobusowej koło sklepu Dino. Odjazdy autobusów do Chludowa i Biedruska sprzed Urzędu Gminy (przy ul. Szkolnej).

Program Dni Gminy Suchy Las 2019:

Sobota 15 czerwca:
godz. 9:00 – I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Suchy Las
godz. 9:00 – Akcja Poboru Krwi Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka do godz. 14:00
godz. 15:00 – start strefy rekreacyjno-gastronomicznej
godz. 17:00 – występy artystyczne na scenie
godz. 17:25 – inauguracja sucholeskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora
godz. 17:45 – występy grup artystycznych z Gminy Suchy Las
godz. 19:00 – koncert MEZO
godz. 20:00 – koncert Robert Wojciechowski BAND
godz. 21:30 – koncert KULT
godz. 23:20 – pokaz laserowy

Niedziela 16 czerwca:
Godz. 10:00 – Msza św. w kościele parafialnym w Suchym Lesie w intencji mieszkańców gminy


REGULAMIN DNI GMINY SUCHY LAS W STREFIE REKREACYJNO-GASTRONOMICZNEJ

Miejsce imprezy: Suchy Las, teren ograniczony ulicami: Obornicka, Młodzieżowa, Jagodowa, Promienista, Rzemieślnicza.
Termin: 15 czerwca 2019 r.
Czas trwania: godz. 10.00 – 00.20
Organizator: Gmina Suchy Las

1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
2. Osoby obecne na imprezie obowiązane są zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
3. Wstęp na teren imprezy jest wolny.
4. Zabrania się:
a. wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noży, kijów baseballowych,
b. zachowania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy,
c. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,
d. niszczenia i dewastacji mienia znajdującego się na terenie imprezy,
e. tarasowania i zastawiania dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów
i wszelkich urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej.
5. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lub Straż Gminną o zauważonych zagrożeniach życia
i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarze i innych niebezpiecznych sytuacjach.
6. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników imprezy.
7. Osoby uczestniczące w imprezie przyjmują do wiadomości, że organizator imprezy oraz akredytowane media dokonują jej rejestracji wideo oraz utrwalają ją fotograficznie dla potrzeb dziennikarskich, a także dokumentacji wydarzenia na mocy art. 85 RODO w zw. z art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Zabrania się wjazdu na ulice tymczasowo wyłączone z ruchu drogowego: Szkolną na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą oraz Poziomkową na odcinku od skrzyżowania z ul. Obornicką do skrzyżowania z ul. Promienistą. Prawo wjazdu mają jedynie pojazdy służb porządkowych, Policji i Straży Gminnej oraz upoważnione przez Organizatora.
9. Wjazd na ulice tymczasowo wyłączone z ruchu drogowego z wydaną przez Organizatora kartą wstępu umieszczoną za przednią szybą pojazdu możliwy jest tylko na czas ustawienia i demontażu stoiska - maksymalnie 30 min.
10. Postój pojazdów z kartą wstępu odbywa się na zasadach zgodnych z przepisami Kodeksu Drogowego.
11. Punkt 9. i punkt 10. niniejszego regulaminu nie dotyczą pojazdów wykorzystywanych jako stoiska sprzedaży, których miejsca i sposób ustawienia wyznacza Organizator.
12. Regulamin imprezy będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na terenie imprezy.
Last modified onMonday, 10 June 2019 09:01
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 26 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności