TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Jak na Pieczoną Pyrę, to tylko do Zielątkowa


RAJD ROWEROWY im. Leszka Roszczyka “Pieczona Pyra”- Zielątkowo w tym roku odbędzie się 6 października (niedziela). Jak zawsze na uczestników będzie czekać moc atrakcji – począwszy od fantastycznej atmosfery, przez urokliwą trasę, po konkursy z nagrodami. Zapisy ruszają od piątku 6 września. Szczegóły w regulaminie.


REGULAMIN 
XXI RAJDU ROWEROWEGO im. Leszka Roszczyka “Pieczona Pyra”- Zielątkowo 2019

1.Cel rajdu
: popularyzacja czynnych form wypoczynku z elementami biesiady związanej z zakończeniem wykopków.

2. Organizator
: Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, Mieszkańcy Zielątkowa

3. Termin rajdu
: 06 października 2019 ( niedziela)

4. Zbiórka:
Suchy Las ul. Bogusławskiego, pętla autobusowa godz. 10.00 – 10.25

5. Trasa rajdu
oraz godzina i miejsce startu:
- Start Suchy Las Bogusławskiego, pętla autobusowa godz. 10.30
- Złotniki Osiedle (wjazd na poligon) około godz. 11.00
- Złotkowo (boisko) godz. 11.15
- Golęczewo (Biały Domek) przy szosie Obornickiej. 11.45
- Meta Zielątkowo (polana przy boisku sportowym u. Sportowa) godz. 12.15

6. Uczestnictwo
: Ilość uczestników ograniczona do 400 osób. Decyduje kolejność zapisu (patrz punkt 7 regulaminu). W imprezie może uczestniczyć każdy, kto na starcie podpisze kartę uczestnictwa po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody, przestrzegania zasad zachowania w ruchu drogowym oraz poleceń organizatorów. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność ( ubezpieczenie we własnym zakresie). Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru, zapasowej dętki lub łatek. Powrót uczestników po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

7. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą od 6 września do 02 października 2019 roku: lub do wyczerpania limitu 400 osób.
- w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego 8 Apteka AVICENNA,
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las ul. Szkolna 16,
- drogą e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejscowość. W przypadku dziecka wiek.

8. Świadczenia organizatorów na rzecz zgłoszonych uczestników rajdu: zapewnienie opieki na trasie rajdu, na mecie posiłek, dla kolekcjonerów plakietka rajdu, konkursy dla dorosłych i dzieci z nagrodami.

9. Informacje dodatkowe: organizator zastrzega możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki mające wpływ na przejezdność szlaku, organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, rajd odbędzie się bez względu na pogodę, organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu na trasie. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z uczestnikami rajdu przez media. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

10. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Organizatorzy z ramienia TPGSL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grażyna Głowacka, Ryszard Głowacki


 

Last modified onThursday, 05 September 2019 20:30
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 18 listopada 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności