TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Środowisko (112)

Monitoring jakości wód deszczowych. Najnowsze badania.

 

W związku z prowadzonym przez Gminę Suchy Las monitoringiem jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy tzw. „rowem złotnickim” (rów Wa-11) – niniejszym pragnę poinformować o najnowszych wynikach badań prób wody.

Próby wody zostały pobrane (18 czerwca oraz 4 lipca) i przeanalizowane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Read more...

Woda w kąpieliskach zbadanaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że na podstawie badań laboratoryjnych woda w kąpieliskach jest przydatna do kąpieli. Są to kąpieliska miejskie zlokalizowane nad jeziorami: Malta, Rusałka, Strzeszynek, Kierskie (Krzyżowniki). Próbki wody z jezior pobrano 3 czerwca - sezon kąpielowy w mieście rozpoczyna się 15 czerwca.

Read more...

Badania wód w rowie złotnickim

Z tegorocznych badań wykonanych na zlecenie Gminy Suchy Las przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wynika, że w wodzie płynącej w tzw. „rowie złotnickim” ścieki bytowe nie występują. Zawartość fosforanów jest poniżej granicy oznaczalności wynoszącej 0,1 mg/l, a bakterie E.coli występują w ilościach śladowych (na terenie gminy Suchy Las w badanych próbach było od 0 do 5 bakterii na 100 ml badanej wody). Podejmowane przez Urząd Gminy działania mające na celu poprawę jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy Suchy Las przynoszą zamierzony skutek.

Read more...

Posiadasz lub usunąłeś azbest? Zgłoś Wójtowi. Jutro mija ostateczny termin


Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las przypomina, że osoby fizyczne będące właścicielami, zarządcami bądź użytkownikami nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, mają obowiązek przedłożenia Wójtowi gminy Suchy Las informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest. Uaktualnioną informacje należy przedkładać corocznie w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

czwartek, 20 czerwca 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności