TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Środowisko (120)

UWAGA! ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 13 CZERWCA!

W najbliższą sobotę, 13 czerwca na terenie całej gminy odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji mieszkańców. To najlepsza okazja do oddania starych mebli i sprzętu AGD – wystarczy wystawić je przed bramę posesji do godziny 7.00 rano.
Poniżej przedstawiamy zasady odbioru oraz wykaz odpadów, które zostaną od mieszkańców odebrane.
Read more...

Biokompostownia

Stowarzyszenia Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu oraz Moraska działają wspólnie w sprawie oprotestowania lokalizacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych – biokompostowni. Wójt gminy Suchy Las wyraził swoje stanowisko dotyczące przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odwołując się w dniu 8 czerwca 2010 r. od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r. (o znaku: OS.V/7684-79/10) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu na dz. nr 245/5 ark. 37 obr. Morasko oraz wnosząc zażalenie na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2010 r. (znak: RDOŚ-30-OO.I-66190-496/10/ws) w którym ww. organ wyraża opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również na Postanowienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 maja 2010 r. (znak: OS.V/7684-79/10) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Read more...

Informacja w sprawie aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”


Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przystąpił do aktualizacji Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”. W związku z powyższym mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wnoszenia uwag i propozycji zmian do Regulaminu w formie pisemnych wniosków, w terminie od 15 do 25 września 2014 r. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.suchylas.pl w zakładce ochrona środowiska.

Read more...

Z okazji Dnia Drzewa, które przypada 10 października Aquanet organizuje konkurs dla grup przedszkolnych

 

 

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie przedszkola znajdujące się na obszarze, gdzie Aquanet świadczy swoje usługi. W ramach konkursu dzieci mają wspólnie w swojej grupie stworzyć z dowolnych materiałów i dowolną techniką drzewo. Grupa przedszkolna, która przyśle najciekawszą pracę konkursową wygra prawdziwe drzewko, do posadzenia w przedszkolnym ogródku. Laureaci konkursu ponadto wezmą udział w ufundowanych przez Aquanet zajęciach edukacyjnych o drzewach przeprowadzonych na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.

Read more...

Konkurs „Drewno jest wspaniałe” termin do 5 września

Przypominamy o konkursie zorganizowanym z okazji jubileuszu 90‐lecia funkcjonowania Lasów Państwowych. Konkurs ten poprzedza wystawa czasowa pod tym samym tytułem eksponowana w Ośrodku Edukacji „Łysy Młyn” przy Nadleśnictwie Łopuchówko. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić miłośników drewna, a zwłaszcza uczniów, studentów, artystów i rzemieślników oraz hobbystów do tworzenia dzieł użytkowych w tym wdzięcznym materiale i zapewnić prezentację prac na wystawie pokonkursowej oraz we własnych wydawnictwach.
Read more...

Monitoring jakości wód deszczowych. Najnowsze badania.

 

W związku z prowadzonym przez Gminę Suchy Las monitoringiem jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy tzw. „rowem złotnickim” (rów Wa-11) – niniejszym pragnę poinformować o najnowszych wynikach badań prób wody.

Próby wody zostały pobrane (18 czerwca oraz 4 lipca) i przeanalizowane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

wtorek, 17 września 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności