Logo
Print this page

W sierpniu i wrześniu odbędzie się inwentaryzacja azbestu

Do 30 września br. na terenie gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Celem inwentaryzacji jest zebranie danych dotyczących m.in.:


– adresu nieruchomości, na której występują wyroby bądź odpady azbestowe (ulica, nr nieruchomości),
– danych ewidencyjnych działki (nr działki, nr obrębu ewidencyjnego),
– rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny),
– ilość wyrobów w jednostkach właściwych dla danego wyrobu.

Inwentaryzację na zlecenie Powiatu Poznańskiego przeprowadzi firma AM Trans Progres Sp. z o.o. ze Złotnik. Osoby wykonujące inwentaryzację będą posiadały imienne upoważnienia od Zarządu Powiatu Poznańskiego. Członkowie zespołu realizującego projekt zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z jego celem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, u których na nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Źródło: Powiat Poznański
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności