TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” - wkrótce będą podpisywane umowy

12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Przypomnijmy, 31.08.2017 r. gmina Suchy Las wraz z gminą Rokietnica i gminą Puszczykowo złożyła wniosek o dofinansowanie na instalacje do pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii. Ta wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO₂, zwiększeniem poziomu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu instalacji OZE u mieszkańców Gmin, obejmujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

Po podpisaniu przez gminę Suchy Las umowy dofinansowania, zostanie przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wybrany wykonawca zrealizuje całą inwestycję.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów pomiędzy mieszkańcami a Gminą, określających warunki uczestnictwa w projekcie.

W przypadku rezygnacji z udziału w ww. projekcie, prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Suchy Las.

 

Last modified onThursday, 16 May 2019 12:16
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

czwartek, 5 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności