TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Rusza kolejna edycja programu likwidacji azbestuUrząd Gminy Suchy Las informuje, iż można już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie, pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy wypełniony wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowi on załącznik do informacji.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do 15 lipca 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.

Ile to kosztuje?
Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100%.

Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków.

Do wniosku należy załączyć:
- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej (kserokopię potwierdzoną za zgodność przez pracownika gminy lub oryginał tego dokumentu) lub inny;
- zgodę właściciela nieruchomości – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste;
- w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest;
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt. 5 wniosku);
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Last modified onThursday, 21 March 2019 10:03
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

środa, 22 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności