Logo
Print this page

Trwa rekultywacja składowiska - sprawdź co jest obecnie robione


Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w ramach prowadzonych prac związanych z rekultywacją kwatery P-3 obecnie wykonywane jest ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych, a także prace związane z włączeniem do istniejącej instalacji elektrociepłowni biogazowej.

Aktualnie przykryte jest już 100% rekultywowanej powierzchni kwatery półmetrową warstwą gliny. Trwają prace dowożenia i przykrywania warstwy podglebia, warstwą humusu/kompostu, na którym docelowo zostanie zasiana trawa. 

Do czasu  wykonania i podłączenia nowych studni odgazowujących tj. 29.02.2019 r., tymczasowa instalacja odgazowująca została przebudowana w taki sposób, by pomimo rekultywacji nadal pobierać biogaz z wnętrza kwatery P-3

W ramach rekultywacji kwatery P-3 do końca grudnia wykonano następujące prace:
- 100 % uformowanie i niwelowanie złoża odpadów;
- 90 % instalacji nawilżania złoża odpadów. Należy zaznaczyć, że ta instalacja jest wbudowana wgłębi odpadów, a na nią dopiero jest nakładana 2 metrowa warstwa techniczna;
- 90 % instalacji odwadniającej (wykonanie rowów  opaskowych i drenaży i włączenie do sieci istniejącego na składowisku systemu zbierania i odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych);
- 100 % warstwy technicznej;
- 80 % warstwy biologicznej.

Uprzejmie prosimy  mieszkańców Suchego Lasu o wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem, całość rekultywacji kwatery P-3 zostanie zakończona do dnia 30 lipca 2019 r.

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do aktualnej informacji oraz zebrania uwag i opinii od zainteresowanych mieszkańców Suchego Lasu, w okresie od 9 sierpnia do końca września, raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem dyżurowali konsultanci ZZO, którzy  udzielali  wszelkich niezbędnych wyjaśnień na temat trwającej rekultywacji składowiska.

Obecnie  wszelkie pytania i uwagi związane z rekultywacją kwatery P-3 bardzo prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nasi konsultanci będą w miarę możliwości na bieżąco udzielali wyjaśnień w tej sprawie.
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności