TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Działanie 8.3 POIG (4)

100 notebooków dla 100 rodzin

            Dzięki środkom unijnym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, sto rodzin z terenu gminy na okres pięciu lat otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu. Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las” jest realizowany przez 10 osobowy Zespół Projektowy powołany przez Wójta.

            Uroczyste przekazanie notebooków odbyło 12 stycznia w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie.  W wydarzeniu tym uczestniczyli beneficjenci projektu (całe rodziny), Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, oraz członkowie zespołu projektowego. 

Read more...

Dla kogo działanie 8.3?Głównym założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu grupie 100 rodzin spełniających kryteria:

 • Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 • Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
  i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
Read more...

Procedury dotyczące zgłaszania usterek

Szanowni Państwo

 W celu ułatwienia kontaktu w ramach działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz ujednolicenia postanowień dotyczących diagnostyki i zgłaszania ewentualnych usterek, przesyłamy Państwu w załączeniu następujące dokumenty:

 

 • Instrukcja użytkowania i eksploatacji zestawów abonenckich CPE Wi-Fi
 • Instrukcja użytkowania i eksploatacji zestawów abonenckich GSM
 • Procedura wstępnej diagnostyki problemu przed wezwaniem serwisu
 • Procedura zgłaszania awarii i stawki serwisowe

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią powyższych dokumentów oraz o stosowanie wytycznych w nich zawartych.

Read more...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Suchy LasGmina Suchy Las otrzymała 100% dofinansowania na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" o numerze POIG.08.03.00-30-176/10 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-176/10 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

GCI sp. z o.o. przygotowała wniosek i zdobyła dla Gminy dotację w wysokości 1.300.000 zł (wartość dofinansowania projektu – 100%). W ramach projektu zakupionych i przekazanych zostanie 100 rodzinom komputery wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu. Ponadto w ramach projektu zostanie przekazany sprzęt komputerowy do Świetlic na terenie Gminy Suchy Las. Uczestnicy otrzymają szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 19 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności