TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Patronat honorowy Wójta

O Patronat Honorowy Wójta Gminy mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń odbywających się na terenie gminy Suchy Las oraz wszystkich tych, które wpisują się w zadania samorządu gminnego i służą jego promocji oraz budowie jego pozytywnego wizerunku. 

Wniosek o Patronat należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem na adres:
Gmina Suchy Las
Ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las
 
Wniosek o Patronat powinien zawierać następujące informacje:
 1. Nazwa wydarzenia
 2. Miejsce i termin wydarzenia
 3. Zasięg wydarzenia: międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny/lokalny
 4. Opis i cele wydarzenia
 5. Grupa docelowa wydarzenia oraz przewidywana liczba uczestników
 6. Uzasadnienie, dla którego Wójt Gminy powinien objąć wydarzenie Patronatem Honorowym
 7. Źródła finansowania wydarzenia
 8. Dodatkowe informacje nt. wydarzenia (promocja, zaangażowanie mediów)
 9. Czy wnioskodawca zamierza wnioskować również o dofinansowanie wydarzenia (jeśli tak, to w jakieś wysokości)
 10. Lista instytucji, do których zwrócono się o patronat (honorowy i medialny)
 11. Dane organizatora/wnioskodawcy (pełna nazwa, dokładny adres oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej)
O decyzji o udzieleniu Patronatu bądź jego odmowie wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.

Udzielenie Patronatu przez Wójta Gminy Suchy Las jest równoznaczne z udzieleniem patronatu medialnego Gazety Sucholeskiej.

Przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Suchy Las zobowiązuje organizatora do:

- ekspozycji symboli gminy Suchy Las (herbu i logo* - do pobrania poniżej), zwanych dalej symbolami, w wydawnictwach oraz wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w szczególności: zaproszeniach, plakatach, folderach, katalogach, tablicach informacyjnych, drukach promocji własnej. Wszelkie projekty graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia, na których znajdują się symbole, należy przesłać przed drukiem drogą elektroniczną w celu akceptacji poprawności jego publikacji.
- przesłania na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem szczegółowych informacji o wydarzeniu, tj. program wydarzenia, zdjęcie/plakat reklamujące wydarzenie w rozdzielczości min. 1024x876 px
- ekspozycji symboli w miejscu trwania wydarzenia na nośnikach typu roll-up, banner (możliwość wypożyczenia w Referacie Promocji Gminy),
- umieszczenia symboli w serwisie internetowym dotyczącym wydarzenia (o ile taki istnieje) wraz z opcją przekierowania na stronę www.suchylas.pl,
- uwzględnienia roli gminy Suchy Las  w wypowiedziach dla mediów,
- przekazywania bieżących informacji o działaniach podejmowanych w ramach realizacji wydarzenia oraz dokumentacji będącej podsumowaniem wydarzenia.


*W materiałach dotyczących wydarzeń objętych patronatem honorowym w 2018 r. powinno być stosowane logo jubileuszowe z okazji 800-lecia Suchego Lasu.

 

Zgoda na korzystanie z symboli gminnych udzielana jest na podstawie odrębnego wniosku zgodnie z Zarządzeniem nr 136/2011 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zasad korzystania z logotypu Gminy Suchy Las. W tej sprawie prosimy o kontakt z Referatem Promocji Gminy – tel. 61 8926 287, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
 
 
Last modified onMonday, 11 March 2019 13:35
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

piątek, 17 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności