TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Komunikat w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości


 

W związku z ukazaniem się w Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy Suchy Las ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Suchym Lesie, Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przetarg ten odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 85/2013
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 15 maja 2013 r.  

Wójt Gminy Suchy Las

ogłaszaczwarty przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż:

1.nieruchomościpołożonej  w Suchym Lesie przy ulicy Rolnej, zapisanej w księdze wieczystej PO1P/00105780/1, jak własność Gminy Suchy Las, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, sady i ogrody przydomowe:

 

 

Lp.

 

Działka nr

 

Powierzchnia w ha

 

Cena wywoławcza w zł

 

Kwota wadium w zł

1.

242/6

0,0359

92.150,00 + 23%VAT

11.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Sali 105 Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13. Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ogłoszony na dzień 17.10.2012 r., 27.02.2013 r. i 18.04.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

2.nieruchomości położonych w Suchym Lesie, zapisanych w księdze wieczystej PO1P/00060446/0 jako własność Gminy Suchy Las,przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp.

Działka nr

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza zł

Kwota wadium w zł

1.

nr 1060/16

 

0,0687 ha

139.080,00 + 23%VAT

18.000,00

2.

nr 1060/17

 

0,0676 ha

136.800,00 + 23%VAT

17.800,00

3.

nr 1060/19

 

0,0677 ha

137.180,00 + 23%VAT

16.900,00

Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca 2013 r.  (poniedziałek) o godzinie 12:00  w sali 105 Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13.Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ogłoszony na dzień 29.11.2012 r., 27.02.2013 r. i 18.04.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  20 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Gminy Suchy Las nr: PBS  Poznań  O/Suchy Las 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
 3. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.
 4. Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej zwycięzcy przetargu.
 5. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu w ciągu 3 dni od dnia przetargu.
 6. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje        co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium ww. terminie.
 9. Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 10. 10.  Cena sprzedaży ww. nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Umowa notarialna podpisana będzie w terminie 30 dni od dnia przetargu.
 11. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las pokój 108, 107, tel. 061 8926 296, 61 8926 281.

 

 

 

Last modified onTuesday, 16 July 2013 08:20
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności