TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Kraina Trzech Rzek


Główne cele, zasady przyznawania dofinansowania, typy operacji, kryteria oceny, możliwości włączenia się do projektów i możliwości objęcia działaniem kwalifikacyjnym. LGD Kraina Trzech Rzek działa na terenie gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las i Ryczywół. Opracowana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 -2023, zakłada realizację celu głównego i trzech celów szczegółowych.
Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budżet na wdrażanie Strategii wynosi 9 000 000 zł.

Przedsiębiorcy, Jednostki Sektora Finansów Publicznych, Organizacje Pozarządowe i Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowania operacji w konkursach ogłaszanych przez LGD zgodnie z Harmonogramem naborów. Beneficjentem dofinansowania może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem UE i mieszka na terenie LGD lub podmiot mający osobowość lub zdolność prawną (np. spółka, stowarzyszenie, OSP, KGW), które mają swoje siedziby na terenie LGD. Wnioski złożone w ramach naboru oceniane są przez Radę Lokalnej Grupy Działania złożoną z 15 członków stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ocena Rady oparta jest o ocenę zgodności wniosku ze Strategią oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, opracowane we współpracy ze społecznością lokalną.

W ramach kryteriów promowane są między innymi projekty, które przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, sprzyjają ochronie środowiska, wspierają rozwój branż przedsiębiorczości uznanych za mieszkańców za najważniejsze dla rozwoju obszaru, realizują zadania innowacyjne, przyczyniają się do rozwoju małych miejscowości na terenach wiejskich, wspierające przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Zrealizowaliśmy 13 naborów, a kolejne przed nami. Już w II półroczu 2019 roku niemal 1 800 000 zł zostanie rozdysponowanych na rozwój działalności gospodarczej, a kolejne środki na dofinansowania na rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i rozwój kapitału społecznego.

Zapraszamy na szkolenia w gminach członkowskich poświęcone możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczych. W Suchym Lesie będziemy 11 czerwca 2019 r. w godz. 13-15, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13.

Szczegółowych informacji można szukać na naszej stronie www.kraina3rzek.pl. Biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo dotyczące dofinansowań.


Last modified onTuesday, 21 May 2019 10:52
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

czwartek, 5 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności