TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Events Calendar

Previous monthPrevious dayNext dayNext month
By YearBy MonthBy WeekTodaySearchJump to month
Sesja Rady Gminy Suchy Las
Thursday, 29. August 2019, 16:30
Hits : 47

Suchy Las, 21 sierpnia 2019 r.

 

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia
29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:30
w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r. oraz protokołu nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44/11.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy Las udzielanych przez Wójta Gminy Suchy Las w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości gruntowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 206/2 z obrębu Złotkowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części działki gruntu nr 13 z obrębu Złotkowo.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz  szczegółowych  zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 23. Informacje:
 24. Wójta Gminy,
 25. Przewodniczącej Rady Gminy,
 26. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 27. Przewodniczących Komisji Rady.
 28. Interpelacje i zapytania Radnych.
 29. Wolne głosy i wnioski.
 30. Zamknięcie sesji.

 

 


NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE YOU TUBE
UŻYTKOWNIKA „gminasuchylas” PLAYLISTA „Transmisja sesji Rady Gminy Suchy Las”
POD LINKIEM https://www.youtube.com/playlist?list=PLcPvq3R9nsYYkyOducRuu_emDuLl-34XR
DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA
Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady
 należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.
W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 26 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności