Logo
Print this page

1% na rzecz OPP

1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, może wskazać jedną wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego  (poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) do przekazania na rzecz tej organizacji kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Jak przekazać?Wykaz OPP z gminy Suchy Las

Sucholeskie  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Cel szczegółowy 1%:  Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo

Numer KRS: 0000206271

***

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie

Cel szczegółowy 1%: OSP Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36, 62-002 Suchy Las

Numer KRS: 0000116212

***

Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie

Cel szczegółowy 1%: OSP Golęczewo, ul. Dworcowa 61 A, 62-001 Chludowo

Numer KRS: 116212

***

Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” w Suchym Lesie

Cel szczegółowy 1%: Suchary Suchy Las, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las

Numer KRS: 0000197334

***

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter

Cel szczegółowy 1%: SSS Poznań 2455

Numer KRS: 0000270261

Last modified onTuesday, 07 February 2017 12:35
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności